Thiết kế ngoại thất với vườn trên tường

Tất cả những gì phìa ngoài ngôi nhà bạn đều thuộc về không gian ngoại thất. Tất nhiên là cả tường ngoài. Nếu không gian ngoài trời, sân vườn là một thứ quá xa xỉ với ngôi nhà của bạn để bạn có thể tròng bất cứ thứ gì ở đó thì vườn trên tường là giải pháp cho ngôi nhà bạn. Đây là một xu hướng thiết kế hiện đại đang được phổ biến trong những năm gần đây. Có lẽ tôi sẽ dành cho các bạn một chủ đề riêng để nói về nó trong những bài tiếp theo.