Tag: tranh phong thủy

Kinh nghiệm treo tranh phong thủy

Trong phong thủy, biểu tượng gà trốngthường được sử dụng khá phổ biến, có thể là giải trừ các thế sát cho ngôi nhà hoặc giải trừ “đào hoa sát” cho cá nhân hay tránh bị tiểu nhân nói xấu