Tag: Tòa nhà PSES

Ngôi nhà đẹp độc đáo ở Israel

Tòa nhà PSES được đồng thiết kế bởi Geotectura Studio và kiến trúc sư Axelrod Grobman với mục tiêu tạo nên một “phòng thí nghiệm để sống.” Với chức năng chính là cung cấp không gian học tập..  Đây là