Tag: phong thủy phòng ngủ

Bài trí phòng ngủ hợp phong thủy

Treo ảnh ở đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ dễ nảy