Tag: nhà phố 2 tầng

Nhà 2 tầng Paphos đẹp hiện đại

Chính thức nhà gồm hai khối lượng trên hai cấp độ, bên ngoài phân biệt bằng vật liệu, trong khi đến với nhau trong nội bộ thông qua một thiết kế nội thất nhà phố ngắn gọn tích hợp các