Tag: nhà đẹp Sydney

Ngôi nhà kính sang trọng độc đáo Sydney

Ấm áp được thêm vào thông qua một mảng đầy cảm hứng của vật liệu và kết thúc: “Ngôi nhà sử dụng gỗ rộng rãi trong khung, tấm ốp, sàn và trần nhà, thêm một sự phong phú cho các