Tag: ngoại thất với cây

Thiết kế ngoại thất với vườn trên tường

Tất cả những gì phìa ngoài ngôi nhà bạn đều thuộc về không gian ngoại thất. Tất nhiên là cả tường ngoài. Nếu không gian ngoài trời, sân vườn là một thứ quá xa xỉ với ngôi nhà của bạn