Tag: cách đặt bàn thờ ông địa thần tài

Kinh nghiệm bài trí Thần Tài và Ông Địa

Người ta lo trang hoàng nhà cửa, sửa soạn cho ông sạch sẽ, nếu vị thần này đã quá cũ hay bị hư thì sẽ thỉnh vị mới về. Họ tin rằng năm mới, mọi thứ đều ngăn nắp và